Elke winnaar zijn eigen cover

33 verschillende catalogi, met ieder met zijn eigen omslag.

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken04

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken02

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken08

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken03

Dit jaar is de catalogus voor De Best Verzorgde Boeken ontworpen door Beukers Scholma. Het boek vertegenwoordigt 33 winnaars, die geen onderlinge rangorde kennen. Immers, alle zijn op hun eigen merites door de jury geselecteerd. Alle verdienen een plaats op het omslag. Dit principe van gelijkwaardigheid is leidend geweest in het ontwerpproces. Om die reden kent deze catalogus 33 uitvoeringen. Iedere winnaar heeft een eigen katern met een foto van het bekroonde boek op de eerste pagina. De katernen wisselen van volgorde, zodat elk op zeker moment het eerste katern is, daarmee het omslag van de catalogus vormt en dus het bekroonde boek het omslag siert. De katernen zijn gedrukt door alle bekroonde drukkers, waaronder Zwaan Printmedia. Er is gebonden door Boekbinderij Patist en gelijmd door Boekbinderij Van Mierlo, terwijl Aldoscreen de kleur-op-snee heeft gemaakt.

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken05

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken06

Zwaan_BestVerzorgdeBoeken07

De catalogus werd op 29 september 2017 gepresenteerd tijdens de opening van de expositie van De Best Verzorgde Boeken 2016 in het Stedelijk Museum Amsterdam.


Papier:
Omslag: 200 g/m2 Fluweel
Binnenwerk: 100 g/m2 Fluweel
(Het papier werd beschikbaar gesteld door Igepa)

Ontwerp:
Beukers Scholma
Fotografie:
Marga Scholma


Bijzonder:
Om de 55 boeken werd de katernen één plaats opgeschoven in de verzamelhechter. Hierdoor zijn er 33 verschillende catalogi ontstaan, ieder met zijn eigen omslag.

De titel is over de drie sneden van het boek in zeefdruk aangebracht. We noemen dit kleur-op-snee.